Rostfria täcklock / fläns

BildArt. Nr.För rör dim.MaterialHöjd Text
E 0180
E 018
E 0181
E 0182
E 0183
E 019
E 0191
E 020
E 0201
E 0202
E 0203
E 0204
E 4070
E 4071
E 4072
E 4073
E 4074
E 4075
E 4076
E 4077
Ø12,5mm
Ø20,5mm
Ø12,5mm
Ø12,5mm
Ø14,5mm
Ø43,5mm
Ø34,5mm
Ø43,5mm
Ø49,5mm
Ø34,5mm
Ø43,0mm
Ø49,0mm
Ø12,5mm
Ø14,5mm
Ø43,0mm
Ø43,0mm
Ø34,5mm
Ø49,0mm
Ø49,0mm
Ø61,0mm
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V2A
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
10mm
15mm
15mm
12mm
12mm
15mm
15mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
12mm
12mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
E 4078
E 40781
E 40782
E 40783
Ø43 / 102/102
Ø34 / 102/102
Ø43 / 125/125
Ø49 / 125/125
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
E 40790
E 40791
E 40792
E 40793
72 /72 mm
72 /72 mm
102 /102 mm
122 /122 mm
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
Inne mått 25,5 x 25,5
Inne mått 30,5 x 30,5
Inne mått 40,5 x 40,5
Inne mått 60,5 x 60,5
E 40796
E 40797
E 40798
E 40799
62 / 72 mm
62 / 72 mm
72 / 102 mm
102 / 102 mm
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
Inne mått 20,5 x 30,5
Inne mått 20,5 x 40,5
Inne mått 30,5 x 40,5
Inne mått 40,5 x 60,5
E 4705
E 4705
E 4705
E 4705
60 / 80 mm
70 / 80 mm
75 / 95 mm
80 / 100 mm
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
Inne mått 40,5 / 20,5 mm
Inne mått 40,5 / 30,5 mm
Inne mått 50,5 / 30,5 mm
Inne mått 60,5 / 40,5 mm
E 4735
E 4735
E 4735
E 4735
40 / 20 / 2,0mm
40 / 30 / 2,0mm
50 / 30 / 2,0mm
60 / 40 / 2,0mm
/V4A
/V4A
/V4A
/V4A
Rörförbinder (koppling)
Rörförbinder (koppling)
Rörförbinder (koppling)
Rörförbinder (koppling)
Rörförbinder (koppling)
E 208
E2081
70 x 70 x 2 mm
90 x 90 x 2 mm
/V2A
/V2A
Rör avslut Ex. till ledstång
Rör avslut Ex. till ledstång
E416090 x 90 mm/V4ARör avslut

.................................