Rostfria Räcken AB levererar glasräcken altanräcken balkongräcke, Pergola, Entrétak, Skärmtak  med rostfria glasbeslag, LED  fasadbelysning ​och trädgårdsbelysning, Cit i Lä  glasräcke höj och sänkbara räcken, Aluminiumräcke, skjutdörrar i glas, Ledstångsbeslag, Rostfria handledare, stålvajer

Kontakt Oss !

epost: info@jkrostfritt.se

 

Tel: 031-44 40 60

 

Mobil: 0707-16 39 59
Kontaktinformation
 
Besöksadress & Postadress: 
 
Rostfria Räcken i Partille AB
Brodalsvägen 7 Hus X
433 38 Partille
 
epost: info@jkrostfritt.se
 
Vi har semesterstängt   11/7 - 13/8

 

Tel: 031-44 40 60
Mobil: 0707-16 39 59
 
 
 
Var vänlig ring innan Besök.
(ÖPPETTIDER MÅN - FRE   08:00 - 12: 00 & 13:00 - 16: 30)

Organisationsnummer: 556869-1462

Villkor

 


Garanti:

Vid felaktigt handhavande eller felaktigt montage gäller ej garantin.

Vi följer glasbransch föreningens rekommendationer på garanti på glas.

Slitage , smuts, slagmärken och dylikt betraktas som förslitningsskador och omfattas alltså inte av garantin. Skador till följd av ovarsamt hanterande av produkten omfattas inte av garantin.

 

Betalningsvillkor för privatpersoner :För vissa arbeten av större omfattning, tillämpas förskottsbetalning med 50%. Resterande summa betalas vid leverans.

 

Betalningsvillkor Företag : Medges 30 dagars kredit.

 

Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning på samtliga kunder samt att kräva bankgaranti.

 

Montage: Ingår ej i offert om inte annat anges. För att arbeten på montageplatsen skall kunna utföras utan extra förbruknings- och tim kostnader skall kunden tillse att montageplatsen är städad från föremål som kan tänkas vara till hinder samt att framdragen el från jordat uttag finns att tillgå på montageplatsen.

 

Bygglov: I de fall bygglov krävs för arbetes utförande skall kunden ansöka om detta samt stå för eventuella avgifter i samband med bygglov, utstakning och kontroller. Färdiga bygglovshandlingar skall finnas för påseende vid arbetets början.

 

Vi hänvisar till generella bestämmelser, som gäller för offentliga byggnader där höjder på ett värn eller räcken skall vara 1100 mm samt värn eller räcken i trappor och ramper skall vara minst 900 mm.

 

Köparen hänvisas till att kontakta lokala byggmyndigheter för att avklara om det föreligger speciella regler i specifika område när det gäller utformningen av värn och räcken. 

 

Reklamation: Synlig skada skall omedelbart meddelas till Rostfria räcken i Partille AB , om skada är transportskada, då skall kunden kontakta och lösa problemet med transportföretaget.

 

Reklamation på mått beställda glas godtages ej i efterhand.

 

Försiktighetsåtgärder enligt våra instruktioner skall vidtas av kunden. Vi förbehåller oss rätten att anlita utomstående hantverkare för åtgärd av skada. För reklamation av sådan skada som kan betraktas som "skönhetsfel" skall reklamation ske senast 7 arbetsdagar efter leverans.

 

Design Department

+46 ( 0)  31-44 40 60

Production Department

+46 ( 0)  31-44 40 60

Installation Department

+46 ( 0)  31-44 40 60

Delivery Department

+46 ( 0)  31-44 40 60

.................................