Rostfria Räcken i Partille Levererar glasräcken, Räcken för trappor. De kan även användas för att skapa  säkerhetsbarriärer runt balkonger och mellan våningsplan. Vi har levererat otaliga balkongräcken och glasräcken runt om i Sverige / Norge. Och vi har mött alla typer av monteringar. Privata Bostäder, kontor, köpcentrum, idrottsarenor och flygplatser – vi har genomfört projekt på de mest skiftande platser. Här vill vi ge dig ett litet smakprov.

Öppettider Mån - Fre - 08: 00-12: 00 & 13: 00-17: 00


Mobil: 0707-16 39 59    /     Tel: 031-44 40 60


epost: info@jkrostfritt.se

Introduktion

Rostfria stål är korrosionshärdiga av naturen och behöver inget ytterligare ytskydd för att behålla sin glans och användbarhet under lång tid.

Visst rutinunderhåll med rengöring och tvättning kan vara nödvändig, så att den ursprungliga stålytan bibehåller sina estetiska och korrosionshärdiga kvaliteter.

I detta avseende är de rostfria stålen inte annorlunda än andra konstruktionsmaterial som t. ex glas, plast eller färgat stål, vilka inte heller är underhållsfria under byggnadens livslängd.

 

 

 

 

Underhåll och rengöring av rostfritt stål

Rengöringsintervallen för rostfria stålytor inomhus är egentligen inte annorlunda än för andra material.

Tvättning bör ske innan det blivit en iögonenfallande ansamling av smuts eller fingermärken, så att arbetet med rengöring blir så lätt som möjligt samtidigt som man minimerar risken för kvarstående märken eller inverkan på ytfinishen.

Utomhus kan de rostfria stålen utsättas för mera aggressiv miljö i närvaro av:

• marin atmosfär,

• industriatmosfär,

• stänk från vägsalter,

• luftföroreningar och bilavgaser.

 

Samtliga miljöer kan ge upphov till bruna fläckar. En god regel är att rengöra de rostfria ytorna lika ofta som man tvättar byggnadens fönster. Beroende på graden av nedsmutsning från omgivningen rekommenderas ett intervall av 6-12 månader vid lätt nedsmutsning och 3-6 månader för svårare förhållanden som de ovan nämnda. Ett rengöringsmedel innehållande fosforsyra kan användas för att avlägsna fläckar av detta slag.

Rengöringsmedel

En fuktig trasa eller ett sämskskinn är oftast tillräckligt för att torka bort lättare smuts, fingermärken och liknande.

 

För mera vidhäftande fläckar kan rengöringssvamp av typ “Scotch-Brite” ofta vara lämplig. Trådnystan av metalltråd (icke rostfritt stål), stålull eller metallborstar skall ej användas på rostfritt stål. Förutom att de repar den rostfria ytan, kan de lämna partiklar av kolstål och bilda rostfläckar när ytan blir våt.

 

En mjuk nylonborste kan lämpligen användas för att rengöra mönstrad rostfri. Stålborstar av andra material än rostfritt stål får ej användas.

 

För slipad rostfri  med synbara slipränder skall rengöringsarbetet utföras i slipriktningen – ej tvärs över denna.

När vatten har använts för rengöring eller sköljning är det lämpligt att torrtorka ytan för att förhindra efterlämnade vattenmärken, speciellt inom områden med hårt vatten. Genom att då använda destillerat vatten undviks sådana vattenmärken. 

 

För att undvika överföring av föroreningar i form av järnpartiklar, se till att rengöringsmaterialen inte har använts för vanligt stål (kolstål) tidigare. Rengöringsmaterial som används för rostfritt stål bör lämpligen reserveras enbart för detta ändamål.

 

För att avlägsna fingermärken och liknande fläckar på ytor av rostfritt inom arkitekturen brukar tvålvatten eller milda diskmedel vanligen ge säkra och bra resultat. 

 

Med i handeln förekommande spray-flaskor med rengöringsmedel blir rengöringen lätt samtidigt som man får en tunn hinna med polerad effekt. Sådana spay-medel tar bort fingermärken samtidigt som de minskar tendensen till nya märken i fortsättningen. Efterpolera med en torr mjuk trasa.

 

För att avlägsna  missfärgningar avlägsnas mekaniskt med en nylonsvamp av typ “Scotch-Brite” som används i kök. Alternativt kan man använda något i handeln förekommande rengöringsmedel innehållande fosforsyra avsett för rostfritt stål.

 

Högglanspolerat rostfritt stål kan rengöras med fönsterputsmedel. De bör dock ej innehålla klorider (koksalt).

 

För svårare fläckar kan krämiga putsmedel, t.ex Vim cream, vara effektiva. Sådana kan också användas för att tvätta bort vattenfläckar och lätta missfärgningar. Avlägsna sedan resterna genom att skölja med rent vatten (helst destillerat vatten av den sort som används för ångstrykjärn och bilbatterier) och torka bort ev. kvarvarande ränder av putsmedel och vattenmärken. Skurpulver skall inte används eftersom det ger repor på de rostfria ytorna. 

 

Svåra fläckar av fett och olja kan tas bort med denaturerad alkohol eller aceton. Sådana lösningsmedel medför ingen risk för korrosion på rostfritt stål. Man bör dock vara försiktig med mängden lösningsmedel så att fläckarna ej sprids ut över en större yta, vilket försvårar rengöringen. Det kan därför vara lämpligt att tvätta flera gånger med rent lösningsmedel på en ren mjuk trasa, tills alla spår av fettresterna är borta.

 

Målarfärg och graffiti kan avlägsnas med i handeln förekommande soda- eller färglösningsmedel. Undvik att använda färgskrapa eller kniv, eftersom de lätt repar den rostfria stålytan.

 

Starkt misskötta ytor kan rengöras med metallputsmedel som används för rengöring av förkromade ytor (t.ex. på bilar). Även den typ av rubbing som används för polering av billacker kan övervägas. Man bör dock vara försiktig, då högglanspolerade ytor kan repas av sådant polermedel.

 

Alternativt kan man använda särskilda rengöringsmedel innehållande fosforsyra för rostfritt stål, skölj sedan med destillerat vatten och torka. Det är tillrådligt att behandla hela ytan på komponenten så att man inte riskerar flammighet på ytan. 

 

Rengöringsmedel som INTE skall användas på rostfritt stål är: 

 

• Kloridhaltiga rengöringsmedel.

• Blekmedel innehållande hypoklorit. Om det genom olyckshändelse spillts på rostfritt stål, skölj omedelbart med rikligt med vatten,

• Silverputs får ej användas på rostfritt stål.


Underhållsrengöring

För utvändiga installationer som t.ex. fasadelement, kan regn normalt väntas skölja bort ansamlad smuts och andra beläggningar, om ytorna är tillräckligt fritt exponerade. Man bör vara särskilt uppmärksam på övertäckta ytor, när man utför rutinrengöring så att områden med ackumulerat luftburet stoft renspolas. Detta är särskilt viktigt i marin och industriell miljö, där ansamlingar av stoft innehållande klorider eller svaveloxider kan resultera i lokal korrosion, om de inte avlägsnas effektivt.

 

För installationer inomhus kan avtryck av fingrar vara mindre önskvärda. Det finns en mängd olika ytutföranden i rostfritt stål av vilka många är särskilt lämpliga i starkt frekventerade offentliga miljöer. Väljer man en ytfinish som är mindre känslig för fingermärken redan på designstadiet, kan man reducera behovet och kostnaderna för rengöring under byggnadens hela livslängd.

 

Borstade ytor, som ofta är ett populärt val för inomhusapplikationer, kan uppvisa fingermärken omedelbart efter installationen. Men redan efter ett par rengöringstillfällen brukar sådana märken synas allt mindre.
REKOMMENDATIONER

  • Personalen har lång erfarenhet och har många nöjda kunder. Fråga efter referenser så får ni se många fina anläggningar, och kanske nya idéer. Med hög kvalité’ och stor kunskap kommer man långt. Företaget har även kontakter inom andra rostfria områden t.ex. rostfria handdukstorkar från Carbe

    BJÖRN NILSSON , VD - CARBE

.................................