Klämfäste / Glashållare

.................................