Skärmtak av glas

.................................