Trappräcken med glas

.................................