morktonat_glas_1

Glasräcken mörktonad glas

.................................