glas/stång räcken

glasräcken

.................................