Villkor

Start
Fotoalbum 1
Fotoalbum 2
Produkter
Monteringtips
Entrétak
Lightline
Handduktorkare
Pollare belysning
Rostfria vägglampor
Utomhusbelysning
Underhåll av rostfritt
Villkor


Garanti: 1 års garanti gäller för skador som ej kan anses vara normala förslitningsskador till följd av vardagligt bruk. Slitage , smuts, slagmärken och dylikt betraktas som förslitningsskador och omfattas alltså inte av garantin. Skador till följd av ovarsamt hanterande av produkten omfattas inte av garantin.

Betalningsvillkor för privatpersoner: För vissa arbeten av större omfattning, tillämpas förskottsbetalning med 40%. Resterande summa betalas vid leverans.

Betalningsvillkor företag: Medges 10 dagars kredit.

Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning på samtliga kunder samt att kräva bankgaranti.

Montage: ingår ej i offert om inte annat anges. För att arbeten på montageplatsen skall kunna utföras utan extra förbruknings- och tim kostnader skall kunden tillse att montageplatsen är städad från föremål som kan tänkas vara till hinder samt att framdragen el från jordat uttag finns att tillgå på montageplatsen.

Bygglov: I de fall bygglov krävs för arbetes utförande skall kunden ansöka om detta samt stå för eventuella avgifter i samband med bygglov, utstakning och kontroller. Färdiga bygglovshandlingar skall finnas för påseende vid arbetets början.

Vi hänvisar till generella bestämmelser, som gäller för offentliga byggnader där höjder på ett värn eller räcken skall vara 1100 mm samt värn eller räcken i trappor och ramper skall vara minst 900 mm.

Köparen hänvisas till att kontakta lokala byggmyndigheter för att avklara om det föreligger speciella regler i specifika område när det gäller utformningen av värn och räcken. 

Reklamation: Synlig skada skall omedelbart meddelas till JK Rostfritt räcke, om skada är transportskada, då skall kunden kontakta och lösa problemet med transportföretaget. Försiktighetsåtgärder enligt våra instruktioner skall vidtas av kunden. Vi förbehåller oss rätten att anlita utomstående hantverkare för åtgärd av skada. För reklamation av sådan skada som kan betraktas som "skönhetsfel" skall reklamation ske senast 8 dagar efter leverans/slutfört montage.

Start Fotoalbum 1 Fotoalbum 2 Produkter Monteringtips Entrétak Lightline Handduktorkare Pollare belysning Rostfria vägglampor Utomhusbelysning Underhåll av rostfritt Villkor